Finnmark Fangst & Utleie AS

Finnmark Fangst & Utleie AS eies og drives av Rune Østrem. Rune Østrem har flere års erfaring som mannskap og skipper på garnfiske og krabbeteine fiske, og som mannskap på snurrevadbåter.

Om Oss

Finnmark Fangst & Utleie AS eies og drives av Rune Østrem. Rune Østrem har flere års erfaring som mannskap og skipper på garnfiske og krabbeteinefiske, og som mannskap på snurrevadbåter. I 2019 startet Rune Østrem et eget enkeltmannsforetak og overtok en 35 fots fiskesjark, M/S Frida Maria. M/S Frida Maria er en aluminiumsark rigget for garnfiske etter hvitfisk og teiner for kongekrabbefiske. Fartøyets bredde er 4 m

Fangst

Finnmark Fangst & Utleie AS og M/S Frida Maria leverer torsk, annen hvitfisk og kongekrabbe til fiskemottak. Til nå har virksomhetsområdet strukket seg fra Frakkfjorden

Utleie

Finnmark Fangst & Utleie AS leier også ut dekksoffiser til større fiskefartøyer og passasjerfartøy mellom fiskesesongene. Med sertifikatene Fiskeskipper AB og D4 komplettert