Finnmark Fangst & Utleie AS og M/S Frida Maria leverer torsk, annen hvitfisk og kongekrabbe til ulike fiskemottak i virksomhetsområdet. Til nå har virksomhetsområdet strukket seg fra Lopphavet i vest-Finnmark til Barentshavet utenfor Båtsfjord i øst-Finnmark. Finnmark Fangst & Utleie AS forsøker og befinne seg der hvor fisken er og hvor fiskekjøperne er innenfor rimelig avstand.