Finnmark Fangst & Utleie AS og M/S Frida Maria leverer torsk, annen hvitfisk og kongekrabbe til fiskemottak. Til nå har virksomhetsområdet strukket seg fra Frakkfjorden i vest-Finnmark til Tanafjorden i øst-Finnmark. Finnmark Fangst & Utleie AS forsøker å befinne seg der hvor fisken er og hvor fiskekjøperne er innenfor rimelig avstand.