Finnmark Fangst & Utleie AS leier ut dekksoffiser til større fiskefartøyer og passasjerfartøy mellom fiskesesongene. Med sertifikatene Fiskeskipper AB og D4 komplettert med hurtigbåtkurs og passasjer- og krisehåndtering har Rune Østrem kunnet påta seg flere oppdrag som vikarierende styrmann og fisker hos kunder som Kenfish AS og Boreal Sjø AS.
Ta gjerne kontakt ved et eventuelt behov!